fbpx
NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

Nierówności globalne wczoraj, dzisiaj i jutro

Mimo że, do pewnego stopnia, nierówności występowały na przestrzeni dziejów w prawie wszystkich grupach społecznych żyjących w obrębie jednego obszaru, kraju czy też imperium, zjawisko nierówności globalnych jest czymś względnie nowym. Mimo tego zdołało rozprzestrzenić się niezwykle szybko i na wielką skalę. Paul Bairoch, historyk gospodarki, twierdził w swoich publikacjach, że brak równowagi majątkowej wśród międzynarodowych grup społecznych miał ograniczony wpływ w roku 1700 (z przybliżonymi wskaźnikami wskazującymi na różnicę 3 do 1). Z badań opublikowanych przez ONZ wynika, że miał miejsce duży wzrost globalnego poziomu nierówności między najbogatszymi dwudziestoma procentami ludności i najbiedniejszymi dwudziestoma procentami ludności planety. Na początku dziewiętnastego wieku różnica wciąż wynosiła  3 do 1, lecz pod koniec dwudziestego wieku już 72 do 1.


Kolonializm w Afryce i Azji pod koniec dziewiętnastego wieku i na początku dwudziestego wieku oraz gospodarczy neokolonializm w drugiej połowie dwudziestego wieku (który, mimo braku okupacji wojskowej, obniża zamożność terytoriów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej na przykład poprzez mechanizm zadłużenia zagranicznego) to jeden z czynników najlepiej wyjaśniający wzrost poziomu nierówności globalnych.


Przez długi czas tego rodzaju analizy były przedmiotem badań osób z Globalnego Południa Pojawienie się międzynarodowych ruchów, światowy kryzys gospodarczy i wielki sukces książki „Kapitał w XXI wieku” autorstwa Thomasa Piketty pod koniec wieku dwudziestego i w początkach dwudziestego pierwszego stulecia podniosły poziom zainteresowania społeczności globalnej kwestii nierówności globalnych.


Prowadzenie badań nad tymi kluczowymi relacjami w celu lepszego zrozumienia globalnej sytuacji, analizowanie ich historycznych, geograficznych, gospodarczych, środowiskowych, politycznych i kulturowych skutków, proponowanie rozwiązań oraz podejmowanie prób ich zastosowania - to działania, którymi nawet obecnie zajmuje się niewystarczająca liczba ludzi. Szkoły mogą odgrywać znaczącą rolę w upewnianiu się, że kwestii tej zostanie poświęcona uwaga, na jaką zasługuje, oraz że przyszli obywatele będą mieli do dyspozycji narzędzia pozwalające im na zaprojektowanie i stworzenie bardziej zrównoważonego, bardziej sprawiedliwego i bardziej spójnego świata zgodnego z celem 10 rozwoju zrównoważonego przedstawionym w Agendzie 2030 ONZ. „Zmniejszanie poziomu różnic między krajami i w obrębie krajów”.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE