fbpx
NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Czemu nadszedł czas na to, by omawiać kwestię nierówności ze względu w szkołach?

Przedstawiamy cześć powodów, dla których warto omawiać kwestie nierówności płci w szkołach:


  1. Jeżeli płeć jest zestawem cech, atrybutów psychologicznych postaw i zachowań uznawanych za właściwe dla mężczyzny czy kobiety jako istoty społecznej, oznacza to, że szkoła powinna zwracać uwagę na świadome postrzeganie własnych poglądów, oczekiwań i działań związanych z płcią.

  2. Nierówność nie jest „naturalnym faktem” - wynika ona z działań ludzi. Edukacja może przyczynić się do opracowania i promowania działań przeciwstawiających się uznawaniu nierówności za „naturalny fakt” poprzez zapobieganie tworzenia się rozumowania sprzyjającego dyskryminacj.

  3. Wiedza nie jest ani bezstronna, ani bezpłciowa. Kto określa i dobiera materiał do nauczania? Jak często o różnicach między płciami wspomina się w podręcznikach i programach nauczania szkół? W jaki sposób różne dziedziny wiedzy można poddać reinterpretacji w zależności od perspektywy, z jakiej się na nie patrzy? Role płci oraz relacje między kobietami i mężczyznami zmieniają się z czasem, a jako że kobiety stanowią połowę populacji świata, ich historię i ich poglądy należy uwzględnić w programach nauczania. Przyczyni się to do bardziej demokratycznego kształcenia społeczeństwa.

  4. Przemoc na tle płciowym wynika z nierównych pozycji zajmowanych przez kobiety i mężczyzn; szerzy się ona na całym świecie i stanowi naruszenie praw człowieka przysługujących kobietom i dziewczętom. Mimo że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą paść ofiarą przemocy na tle płciowym, powszechnie przyjmuje się, że większością ofiar są kobiety i dziewczęta.

  5. Równość płci może przyczynić się do zmniejszenia poziomu ubóstwa i śmiertelności wśród dzieci oraz promować rozwój. Wykazano, że kształcenie dziewcząt poprawiło zdrowie dzieci i kobiet oraz ich szanse na przetrwanie.
  6. Obecnie w ponad 150 krajach znaleźć można przepisy dyskryminujące kobiety, niezbędnym jest więc promowanie takiej edukacji obywatelskiej, która w przyszłości wywrze wpływ na polityki dotyczące zmian społecznych na poziomie ustawodawczym.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE