fbpx
NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

JAK UCZYĆ O NIERÓWNOŚCIACH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – WSKAZÓWKI I NARZĘDZIA PROJEKTU GET UP AND GOALS!

Uczenie na temat płci kulturowej to między innymi pokazywanie sytuacji, w której jedna z płci może być dyskryminowana i sposobów walki z taką dyskryminacją. Ważne jest też dbanie o to, by samemu nie szufladkować i nie dyskryminować uczniów.

 
Poniżej kilka opracowanych przez nas wskazówek:

1. Zastanów się, czy sam/a nieświadomie nie traktujesz różnie chłopców i dziewcząt. Czy masz wobec nich takie same oczekiwania i tak samo oceniasz ich wyniki, działania lub ich brak?
 
2. Pamiętaj, że płeć kulturowa to nie jest albo-albo, ale spektrum. Nie każdy uczeń/uczennica identyfikuje się z konkretnymi normami dotyczącymi płci, na przykład niektóre osoby mogą chętnie podejmować się zarówno działań uważanych za typowo męskie i typowo damskie (np. szydełkowanie i gra w piłkę), inne mogą nie być zainteresowane żadnymi z nich. Podobnie sprawa ma się z ubiorem, wyglądem, sposobem wyrażania się itd.

3. Zwróć uwagę na to, by nie wzmacniać stereotypów płciowych, np. sugerując, że dziewczynki czy chłopcy zachowują się w określony sposób. Podkreśl za to, że osobowość każdego składa się z wielu różnych cech. Mogą w tym pomóc ćwiczenia, w których uczniowie odkrywają cechy, zainteresowania i potrzeby, które wszyscy mają wspólne i takie, które są specyficzne dla każdego z nich. Może okaże się, że więcej nas wszystkich łączy niż dzieli?

4. Pamiętaj też, że istnieją osoby transpłciowe; osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią; oraz osoby identyfikujące się z oboma płciami (a także takie, które mają biologiczne cechy kobiety i mężczyzny) i mogą być nimi Twoi uczniowie. Unikaj więc stereotypów i np. dzielenia grupy na chłopców i dziewczęta.

5. Nie przedstawiaj feminizmu jako walki płci albo walki między kobietami a mężczyznami, a raczej jako walkę wielu ludzi na rzecz równości. Podkreślaj raczej wspólnotę interesów niż antagonizm płci.

6. Pokaż uczniom historie osób różnych płci, dzięki którym będą mogli wczuć się w sytuację innej osoby - najlepiej by były to historie osób o różnych płciach i różnych podejściach do swojej płci.

7. Jeśli uczniowie interesują się różnicami biologicznymi między płciami albo różnicami powodowanymi przez męskie lub żeńskie hormony, upewnij się, że znasz fakty naukowe na ten temat i masz dostęp do rzetelnych informacji o tych różnicach.

8. Pamiętaj, że istnieje wiele różnych nierówności i sposobów dyskryminacji – ludzie mają utrudniony dostęp do zasobów czy do rynku pracy nie tylko ze względu na płeć, ale i pochodzenie etniczne, klasowe, orientację seksualną, religię, wiek czy sytuację rodzinną (posiadanie dzieci). Różnice te nakładają się na siebie, potęgując nierówności, o czym możemy mówić przez pryzmat teorii intersekcjonalnej. Warto być więc przygotowanym do dyskusji i spodziewać się, że np. uczniowie uznają za lepszą sytuację dobrze wykształconej białej kobiety niż niepiśmiennego starszego mężczyzny, Muzułmanina albo Roma. Mówiąc więc o nierównościach ze względu na płeć musimy pamiętać, że nie są one jedyne i w danej sytuacji mogą być przyćmione przez inne rodzaje dyskryminacji.

9. Uczniowie mają tendencję do formułowania uogólnień na podstawie pojedynczych historii czy zasłyszanych sytuacji jednostkowych. Jeśli np. w czyjejś rodzinie kobiety zarabiają więcej albo mężczyźni są ofiarami przemocy, może wydawać im się, że jest to sytuacja rozpowszechniona albo że przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć nie istnieją. Warto więc pokazać im różne statystyki albo poprosić w ramach zadania domowego o sprawdzenie ich i odnalezienie rzetelnych źródeł. 

10. Jednym z najważniejszych zadań uczenia się o płci kulturowej, jest to, by uczniowie wiedzieli, że płeć kulturowa nie powinna ograniczać ich marzeń i aspiracji życiowych. Kobiety mogą być astronautkami, programistkami, mężczyźni mogą pracować w przedszkolu czy być pielęgniarzami – może znajdziesz i przedstawisz uczniom takie historie? A może zaprosisz do klasy osoby pracujące w zawodach stereotypowo przypisywanych innej płci?


W ramach projektu Get up and goals! opracowano trzy narzędzia w 12 językach. Mają one na celu włączenie kwestii nierówności ze względu na płeć oraz trzech innych globalnych problemówdo codziennego nauczania w szkole . Narzędzia te to: globalny podręcznik geohistoryczny, zestawy scenariuszy oraz zestawy narzędzi do samooceny szkoły i samooceny postępów w nauce. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z narzędzi!

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE