fbpx
NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Wyjaśniamy, jak rozumiemy słowo „płeć”

  1. Zanim zaczniemy rozmawiać o płci, wyjaśnijmy sobie najpierw, że płeć kulturowa TO NIE TO SAMO co płeć biologiczna. Ta druga oznacza biologiczne różnice między mężczyznami i kobietami.

  2. Płeć (kulturowa) to społecznie zbudowana definicja mężczyzny i kobiety; biologicznie rodzimy się osobą danej płci, a płeć kulturową czy też społeczną nabywamy. Płeć kulturowa odzwierciedla społeczne znaczenie płci biologicznej.

  3. Przyporządkowanie ról poszczególnym płciom często wynika z czynników kulturowych - mężczyzn i kobiety uczy się odpowiednich norm i zachowań, które stanowią odzwierciedlenie danego społeczeństwa oraz relacji w nim panujących i które formowały się przez tysiące lat. . Przykładowo – w wielu krajach dziewczynki bawią się w dom, a chłopcy w wojnę, dziewczynki uczy się też często sprzątania i gotowania, a chłopców gry w piłkę. W rodzinie, przedszkolu, szkole i poza instytucjami dziewczynki i chłopcy spotykają się z innymi oczekiwaniami, np. co do tego, jak powinny/i się zachowywać, ubierać, czym interesować.

  4. Płeć kulturowa danej osoby doświadczana jest jako jej tożsamość (głęboko zakorzenione wewnętrzne poczucie samego lub samej siebie) oraz stanowi wyraz jej samej (to, jak pokazuje swą płeć światu oraz to, w jaki sposób jej płeć jest odbierana w kontekście jej społeczeństwa, kultury, społeczności i rodziny, w jaki sposób jest postrzegana, w jakie interakcje wchodzi oraz jaki wpływ takie czynniki próbują na ową płeć wywrzeć).

Jednym z globalnych wyzwań związanych z Celami Zróbnoważonego Rozwoju jest zwalczanie nierówności ze względu na płeć. Problem występuje w całej Agendzie 2030 i poświęcono mu Cel 5, w ramach którego wyraźnie stwierdzono, że ważnym jest, by „osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt” poprzez zwalczenie wszelkich form dyskryminacji.


W Agendzie 2030 postawiono sprawę jasno: rozwój zrównoważony będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy korzyści z niego płynące dostępne są zarówno mężczyznom, jak i kobietom; prawa kobiet będą im rzeczywiście przysługiwać tylko wtedy, gdy będą częścią szerzej zakrojonych starań mających na celu ochronę planety i zapewnienie godnego życia wszystkim ludziom.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE