fbpx
GLOBALNE MIGRACJE

Czemu nadszedł czas na to, by rozmawiać o migracjach w szkole?

Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. W ramach projektu Get up and goals! wybrano cztery istotne ze społecznego i dydaktycznego punktu widzenia odpowiedzi na to pytanie.  1. Obecność gatunku homo sapiens na naszej planecie od zawsze wiązała się z migracjami, stanowią one nieunikniony czynnik zmian. Współczesny świat powstał dzięki przemieszczaniu się ludzi, zarówno w starożytności, w niedawnej historii, jak i teraz. Takie wędrówki stanowią podstawę ciągłego rozwoju globalnych społeczeństw, w których żyjemy.
  2. Od niedawna niektóre media tworzą atmosferę nieufności i podejrzliwości, a nawet otwartej wrogości czy konfliktowości, wokół zjawiska migracji. Szkoły mogą korygować takie podejścia poprzez zachęcanie uczniów do krytycznego myślenia oraz wskazywanie im odpowiedzialnych i etycznych źródeł informacji.
  3. Wraz z pogłębianiem się wielokulturowości społeczeństw europejskich, coraz większej wagi nabiera badanie zjawisk migracyjnych, biorące pod uwagę czynniki skłaniające ludzi do opuszczania ich rodzinnych krajów, które często w przeszłości były krajami kolonialnymi, oraz czynniki przyciągające do krajów docelowych. Zrozumienie tego fenomenu może pomóc w promowaniu szacunku dla różnorodności i w umocnieniu integracji społecznej.
  4. Migracja ma wiele perspektyw, o których warto rozmawiać w szkole. Zjawisko to może spowodować problemy w krajach pochodzenia, takie jak utrata wykwalifikowanego personelu, oraz poczucie niepewności w krajach, do których trafiają migranci, często potęgowane przez media. Z drugiej strony, przynosi ona korzyści krajom goszczącym w postaci nowych pomysłów, wzrostu zamożności, czy też większej ilości pracowników ... a dla krajów pochodzenia w postaci przekazów pieniężnych wysyłanych przez osoby, które z nich wyemigrowały. Pokazywanie różnych stron migracji pozwoli uczniom lepiej zrozumieć to złożone zjawisko.
  5. Życie w społecznościach coraz bardziej wielokulturowych to przyszłość naszych uczniów. Włączenie treści o globalnych migracjach do nauczania szkolnego to jedna z możliwości przygotowania ich na zmieniającą się rzeczywistość globalną, ale też lokalną.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE