fbpx

Narzędzie do samooceny „Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość”


„Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość” to innowacyjne narzędzie, które było testowane w szkołach w Trójmieście w ramach projektu „Get Up and Goals!”. Narzędzie zostało przygotowane przez partnerską organizację z Anglii Leeds Development Education Centre, a następnie zaadaptowane do polskich realiów. Podobne narzędzie było testowane jest w 12 krajach europejskich uczestniczących w projekcie.

CEL NARZĘDZIA

Narzędzie ma na celu diagnozę realizacji edukacji globalnej w szkołach poprzez m.in. rozpoznanie działań nauczycieli, uczniów oraz dyrekcji i administracji. Taka forma może ułatwić realizację, ustrukturyzować działanie, a także wspomóc ocenę całościowego podejścia do edukacji globalnej w szkole.

TESTOWANIE

Nauczyciele i nauczycielki, którzy byli zaangażowani w projekt „Get up and Goals!” testowali narzędzie w swoich szkołach. Co ważne, narzędzie nie odnosi się tylko do uczenia i nauczania, ale również do innych obszarów szkoły, np. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Obszary podzielone są na wskaźniki i dowody, które nakierowują nauczycieli na działania związane z edukacją globalną. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek było zidentyfikowanie obszarów działania w swoich szkołach oraz zebranie i dostarczenie dowodów na realizację wskaźników. Testowanie w szkołach zakończyło się w styczniu 2021.

CERTYFIKAT

Szkoły, którym udało się zdiagnozować przynajmniej 10 z 18 wskaźników i dostarczyć odpowiednie dowody, mogły otrzymać certyfikat „Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość”.

6 trójmiejskich szkół przedstawiło obszerne dowody i wskaźniki, które potwierdzały realizację edukacji globalnej. Wszystkim szkołom przyznano certyfikat. Oto lista szkół:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
  • 17 Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - Microsoft Showcase School
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
  • Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku

Szkołom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszego realizowania edukacji globalnej!

PATRONAT

Patronat merytoryczny nad narzędziem oraz procesem certyfikacji objęło Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pracownicy i pracowniczki CEN pomogli w opracowaniu narzędzia oraz uczestniczyli w procesie weryfikacji dowodów z testowania. Więcej o współpracy tutaj: https://www.cen.gda.pl/informacje/narzedzie-do-samooceny-szkoly-celujace-w-zrownowazona-przyszlosc,a,8665

DALSZE LOSY NARZĘDZIA

Poniżej można pobrać bezpłatnie narzędzie. Informujemy, że jest to wersja testowa, przygotowana na potrzeby projektu, jednak mamy nadzieję, że narzędzie będzie dalej w użyciu. Z narzędzia można korzystać dowolnie, np. aby samemu/ej zweryfikować realizację edukacji globalnej u siebie w szkole lub aby zaczerpnąć inspiracji. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: edukacjaglobalna@nastyku.org

Pobierz narzędzie >>

Get up and Goals!
Bułgaria

wkrótce

Get up and Goals!
Irlandia

wkrótce

Get up and Goals!
Portugalia

wkrótce

Get up and Goals!
Rumunia

wkrótce