fbpx

Spotkanie podsumowujące projekt

W ostatni piątek, 22 stycznia br. odbyło się bardzo ważne wydarzenie - spotkanie podsumowujące dla lokalnych partnerów i partnerek projektu - nauczycielek i nauczycieli z trójmiejskich szkół oraz przedstawicielek i przedstawicieli instytucji wspierających projekt.


Spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a poprzedzał je webinar dla nauczycieli i nauczycielek “Czas edukacji globalnej” prowadzony przez uczestniczącego w projekcie nauczyciela geografii Sebastiana Ropela. 


W spotkaniu wzięło udział ponad 20 partnerów i partnerek z Trójmiasta, m.in. nauczyciele i nauczycielki oraz dyrektorki lokalnych szkół, przedstawicielki Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz wicedyrektorka i pracownik Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Na początku przedstawiliśmy efekty projektu w formie filmiku:


W spotkaniu udział wzięła także międzynarodowa koordynatorka projektu Giordana Francia z włoskiej organizacji CISP, która podzieliła się z nami rezultatami projektu w wymiarze europejskim.

Główną częścią spotkania, najważniejszą z punktu widzenia priorytetów projektu, były refleksje oraz debata o wzmacnianiu edukacji globalnej w edukacji formalnej w Polsce. Partnerzy i partnerki projektu z różnych sektorów podkreślili, że:

  • edukacja globalna nie wymaga wielkich inwestycji oraz, że jest już obecna częściowo w podstawie programowej, ale istnieje mała świadomość wśród nauczycieli/ek. Dzięki projektowi kadra nauczycielska zainteresowała się tematyką i chce kontynuować działanie w ramach edukacji globalnej;

  • wcześniej edukacja globalna istniała w pewnych formach w szkoleniach dla nauczycieli/ek. Widząc zainteresowanie, które wzbudziły szkolenia w ramach projektu, instytucje są chętne wzbogacać oferty szkoleniowe i zapraszają nauczycieli/ki do konsultacji w ramach planowania szkoleń;

  • dla uczniów i uczennic ważne było wykorzystanie wiedzy o edukacji globalnej w praktyce tj. podczas akcji i działań aktywistycznych w szkołach;

  • warto pamiętać o odnoszeniu się do dobrych praktyk zarówno z innych regionów jak i krajów oraz włączać je do lokalnych działań;

  • lokalne instytucje publiczne wyraziły potrzebę szkoleń z edukacji globalnej również dla pracowników i pracowniczek, oraz zapewniły chęć wspierania nauczycieli/ek w ramach swoich możliwości;

  • istnieje potrzeba kontynuacji tego typu projektów.

Po debacie nadeszła kolej na świętowanie - podziękowania i wręczanie certyfikatów. W ramach projektu szkoły wzięły udział w samoocenie swoich działań na rzecz edukacji globalnej. Samoocena zrealizowana została za pomocą narzędzia “Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość” (narzędzie zostanie opisane dokładniej w następnym poście). Szkoły, które wykazały się realizacją wskaźników z narzędzia, otrzymały certyfikat “Szkoły celującej w zrównoważoną przyszłość”. Certyfikat wydało Stowarzyszenie “Na Styku”, a patronat merytoryczny nad certyfikacją objęło Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Miło nam poinformować, że aż 6 szkół spełniło wymagania i otrzymało certyfikaty. Oto one:

Gratulujemy wytrwałości i wspaniałej pracy!

Dziękujemy gorąco wszystkim uczestnikom i uczestniczkom spotkania. Ogromnie cieszymy się na efekty projektu i mamy wielką nadzieję, że już niedługo będziemy działać dalej! Powodzenia w szerzeniu edukacji globalnej! ?

Get up and Goals!
Bułgaria

wkrótce

Get up and Goals!
Irlandia

wkrótce

Get up and Goals!
Portugalia

wkrótce

Get up and Goals!
Rumunia

wkrótce