fbpx
DLA UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW

Projekt Get up and goals! oferuje uczniom zajęcia lekcyjne oraz akcje społeczne, które zorganizować mogą wraz ze swoimi nauczycielami przy wsparciu koordynatorów projektu.

 

Zajęcia lekcyjne maja na celu zgłębianie wiedzy i świadomości o świecie, rozwój umiejętności rozumienia globalnych powiązań i patrzenia na nie z różnych punktów widzenia, łączenie lokalnych i globalnych faktów i procesów, zrozumienie związków między płaszczyznami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi, środowiskowymi, kulturowymi i historycznymi oraz przekraczanie granic poszczególnych przedmiotów.

 

Aby osiągnąć te cele, projekt oferuje zestaw scenariuszy lekcji dla czterech głównych tematów projektu: zmiany klimatu, migracji, nierówności globalnych oraz nierówności ze względu na płeć. Dodatkowo udostępniony zostanie podręcznik historii świata, napisany przez europejskich ekspertów, który przedstawia uczniom spojrzenie na historię ludzkości przez pryzmat jej wzajemnych powiązań i zależności, wyzbywając się nacjonalizmu i eurocentryzmu. Podręcznik skupia się głównie na globalnych procesach i mapach, a nie datach i postaciach.

 

Akcje społeczne mają na celu przełożenie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności na zachowania szerzące świadomość globalnych problemów w społecznościach, których uczniowie są częścią. W związku z tym projekt Get up and goals! proponuje uczniom udział w akcjach uwrażliwiania lokalnych społeczności i zachęca do angażowania się w różne skuteczne formy oddziaływania (np. gra miejska, teatr uliczny itp.).

DLA NAUCZYCIELI

DLA UCZNIÓW

DLA SZKÓŁ

DLA INSTYTUCJI