fbpx
NARZĘDZIA SAMOOCENY (SAT)

NARZĘDZIA SAMOOCENY (SAT)

Projekt Get up and goals! oferuje nauczycielom, uczniów, a także całym szkołom dwa narzędzia do samooceny postępów we wdrażaniu edukacji globalnej do swojego środowiska.

 

Narzędzie samooceny dla uczniów podzielone jest na 4 główne tematy projektu Get up and goals! i powiązane z odpowiednimi scenariuszami. Ma ono ułatwić monitorowanie postępów uczniów pod względem zdobytej wiedzy,  umiejętności i gotowości do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego świata.Narzędzie polega na porównywaniu wyników uczniów przed i po wdrożeniu scenariuszy i/lub podręcznika.


Narzędzie samooceny dla szkół to innowacyjny pomysł na gruncie polskim do całościowego mierzenia postępów we wdrażaniu edukacji globalnej w szkole. Narzędzie oferuje możliwość wewnętrznej oceny przez same szkoły ich działań poprzez wybranie poziomu zaangażowania, korzystanie ze wskaźników i przygotowanie dowodów na potwierdzenie włączenia edukacji globalnej do szkoły. Niezmiernie istotnym jest podejście całościowe – narzędzie nie odnosi się tylko do nauczania, ale również do polityki wewnątrzszkolnej, zamówień publicznych, zaangażowania uczniów, etyki szkolnej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz szkoleń. Narzędzie promuje i ułatwia włączenie edukacji globalnej do różnych obszarów szkoły.


Obecnie oba narzędzia testowane są w szkołach partnerskich projektu. Po zakończeniu procesu, narzędzia zostaną udostępnione na stronie do bezpłatnego pobrania.


 

WIELKIE IDEE W WALCE Z GLOBALNYMI PROBLEMAMI

SCENARIUSZE LEKCJI (TLU)

PODRĘCZNIK HISTORII ŚWIATA

NARZĘDZIA SAMOOCENY (SAT)

BIBLIOTEKA