fbpx
PODRĘCZNIK HISTORII ŚWIATA

PODRĘCZNIK HISTORII ŚWIATA

Pierwszy wspólny podręcznik historii świata dla uczniów z Europy!

 

12 krajów, 1 podręcznik


W ramach projektu Get up and goals! nauczyciele historii i uczniowie w wieku 11-16 lat otrzymają dostęp do innowacyjnego podręcznika historii świata opisującego dzieje ludzkości w ujęciu globalnym. Podręcznik zostanie udostępniony do użytku w szkołach 12 krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Treść, mapy i format podręcznika będą we wszystkich krajach takie same.

 

Przezwyciężanie nacjonalizmu i eurocentryzmu.

 

Głównymi autorami podręcznika jest Eric Vanhaute, profesorka historii świata na belgijskim Uniwersytecie Gandawa i Claudia Bernardi, profesor na włoskim Uniwersytecie Roma Tre.


Celem jest promocja narracji historycznej w szkołach, która pomoże przezwyciężyć nacjonalizm i eurocentryzm oraz budować Europę spójną i solidarną z resztą świata. Cel ten został obrany na podstawie analizy dominujących realiów edukacyjnych w różnych krajach. Od XIX wieku nauka historii była tradycyjnie powiązana z chęcią umacniania tożsamości narodowej obywateli danego państwa. Przez długi czas szkolne podręczniki do nauki historii pomijały większość wydarzeń dziejących się poza granicami danego kraju, co jest podejściem dominującym również dziś, choć w mniejszym stopniu.

 

To podejście sprzyjało rozprzestrzenianiu się kultury nacjonalistycznej, koncentrując się na „nas” i ograniczając się do wydarzeń w danym kraju oraz niektórych wydarzeń mających miejsce w Europie. Powiązania z resztą świata oraz pojęcie o wymianach kulturowych i materialnych, które przez tysiąclecia zmieniały różne regiony naszej planety, często były pomijane. W przeszłości tendencje nie były zawsze takie same: w stuleciach poprzedzających XIX wiek idea opowiadania o historii jako historii całej ludzkości była powszechna w wielu częściach świata, w tym Chinach, Japonii, świecie muzułmańskim, a także w Europie.

 

Idea projektu Get up and goals! polegająca na wprowadzeniu narracji historycznej opowiadającej o dziejach całej ludzkości do środowiska szkolnego jest owocem badań naukowych nad historią świata, wspólnej pracy nauczycieli, naukowców, ekspertów szkolnictwa, organizacji pozarządowych, towarzystw kulturalnych i wielkich myślicieli z różnych stron świata. Pomysł ten jest też wynikiem wieloletniej współpracy europejskich projektów dotyczących edukacji globalnej, poprzez ucieleśnienie marzeń o połączeniu naukowego i przejrzystego podejścia do badań historycznych z narracją koncentrującą się na odwiecznych powiązaniach tworzących wspólną historię całej ludzkości.


Cele edukacyjne


Podejście prezentowane w tym podręczniku służy realizacji następujących celów edukacyjnych:

 

  1. Uczenie historii wszystkich obywateli Europy i świata: podręcznik promuje podejście nauczania historii świata poprzez oferowanie tej samej treści mieszkańcom całego kontynentu (i świata). Globalna narracja historii skupia się na faktach i mechanizmach historycznych, które z czasem doprowadziły do utworzenia wzajemnych połączeń między ludami całego świata. Przykładami takich historycznych faktów i mechanizmów są na przykład: rola imperiów muzułmańskich i dalekosiężnych szlaków handlowych w kontaktach gospodarczych i kulturalnych między Europejczykami, Afrykanami, Indianami i Chińczykami; Pax Mongolica i jego rola w budowaniu relacji między Wschodem i Zachodem; procesy globalizacji w od XV w. do dnia dzisiejszego.
     
  2. Pomoc uczniom i nauczycielom w wyborze ważnych części historii: fakty historyczne są bardzo liczne i dokładne badanie dziejów wszystkich kontynentów doprowadziłoby do nadmiernego rozrośnięcia się podręcznika. Nasz podręcznik nie jest zbyt obszerny, gdyż zawiera jedynie wybrane fakty i mechanizmy, które w świetle dzisiaj dostępnych dowodów i rezultatów badań historycznych są istotne dla zrozumienia ukształtowania się świata, w którym żyjemy i trapiących go obecnie problemów. W efekcie ten podręcznik opowiada wyłącznie o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach historycznych (nawet jeśli nie były uznane za takie przez ich uczestników), które przyczyniły się do powstania obecnych trendów globalnych kształtujących współczesne życie. Podręcznik nie zawiera wielu dat i nazwisk, za to przedstawia procesy i powiązania pomocne w zrozumieniu całościowego i globalnego aspektu wydarzeń.
     
  3. Przejrzyste przedstawienie historii: podręcznik został celowo napisany językiem przyciągającym uwagę uczniów i zostało umieszczone w nim wiele map i grafik, które pomogą uczniom utrwalić wiadomości metodą wizualizacji.
     
  4. Wyjaśnienie największych problemów współczesności: poza przedstawieniem dziejów świata z ostatnich 70 000 lat z globalnej perspektywy podręcznik opisuje przeszłość z uwzględnieniem początków i ewolucji czterech głównych, wzajemnie przenikających się problemów, które istnieją do dziś: nierówności globalnych, sytuacji kobiet, migracji oraz kwestii klimatu i środowiska. Problemy te są związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) będącymi częścią Agendy 2030 dotyczącej przyszłości świata i ludzkości uchwalonej w 2015 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych i podpisanej przez 194 kraje.

Podręcznik niedługo będzie dostępny do pobrania w wersji testowej i bezpłatnego korzystania w celach edukacyjnych.

WIELKIE IDEE W WALCE Z GLOBALNYMI PROBLEMAMI

SCENARIUSZE LEKCJI (TLU)

PODRĘCZNIK HISTORII ŚWIATA

NARZĘDZIA SAMOOCENY (SAT)

BIBLIOTEKA