fbpx
WIELKIE IDEE W WALCE Z GLOBALNYMI PROBLEMAMI

WIELKIE IDEE W WALCE Z GLOBALNYMI PROBLEMAMI

Wprowadzenie do Wielkich Idei dotyczących: zmiany klimatu, nierówności globalnych, nierówności płci i globalnych migracji

 

  • Złożone i często kontrowersyjne problemy są charakterystyczne dla świata w XXI wieku.
  • Problemy te mogą być trudne w zrozumieniu – nawet dla dobrze poinformowanych osób dorosłych.
  • Mamy nadzieję, że poniższe Wielkie Idee pozwolą lepiej zrozumieć niektóre problemy trapiące globalne społeczeństwo, którego jesteśmy częścią. Liczymy, że pomogą nauczycielom prowadzić lekcje tak, by uczniowie mogli zrozumieć te problemy oraz zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami oraz ich realizacja.
  • Niemożliwe jest opisanie tych problemów w wyczerpujący sposób w tak skondensowanej formie; postaraliśmy się spojrzeć na nie z „zewnętrznej” perspektywy i umieścić je w szerszym kontekście. Mimo to, przedstawione idee pozostają wciąż zaledwie wycinkiem wiedzy i spostrzeżeń na dany problem. 
  • Mamy nadzieję, że materiały te będą przydatnym narzędziem w planowaniu lekcji.

Wielkie idee na temat zmian klimatu

Wielkie idee na temat globalnych nierówności

Wielkie idee na temat nierówności ze względu na płeć

Wielkie idee na temat globalnych migracji

WIELKIE IDEE W WALCE Z GLOBALNYMI PROBLEMAMI

SCENARIUSZE LEKCJI (TLU)

PODRĘCZNIK HISTORII ŚWIATA

NARZĘDZIA SAMOOCENY (SAT)

BIBLIOTEKA