fbpx
GLOBALNE MIGRACJE

GLOBALNE MIGRACJE

Świat, jaki znamy dzisiaj, został zbudowany poprzez migracje ludzi, zarówno w czasach starożytnych, jak i współczesnych. Migracje leżą u podstaw ciągłej ewolucji globalnych społeczeństw, w których żyjemy. Szkoła, stymulując krytyczne myślenie, może pomóc w zrozumieniu przyczyn tego zjawiska i wskazać etyczne rozwiązania, których efektem będzie pokojowe i oparte na tolerancji wspólne życie ludzi z różnych kultur. 

Czemu nadszedł czas na to, by rozmawiać o migracjach w szkole?

Czemu nadszedł czas na to, by rozmawiać o migracjach w szkole?

Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. W ramach projektu Get up and goals! wybrano cztery istotne ze społecznego i dydaktycznego punktu widzenia odpowiedzi na to pytanie.
Globalne migracje wczoraj, dziś i jutro

Globalne migracje wczoraj, dziś i jutro

Świat, jaki znamy dzisiaj, został zapoczątkowany poprzez przemieszczenie się kobiet i mężczyzn około 70 000 lat temu. Podjęli oni wędrówkę z Afryki do Azji i Europy, a następnie Oceanii i w końcu do Ameryk. Podczas gdy większość z tych pierwotnych wę...
Jak uczyć o globalnych migracjach - wskazówki i narzędzia edukacyjne międzynarodowego projektu Get up and Goals!

Jak uczyć o globalnych migracjach - wskazówki i narzędzia edukacyjne międzynarodowego projektu Get up and Goals!

Żyjemy w kraju, w którym niemal każdy ma wśród znajomych czy rodziny osoby migrujące. Wiele jest też dzieci, których rodzice emigrowali albo wyjeżdżają na kilka tygodni do innego kraju, by wracać na 2-3 tygodnie. Jednocześnie w mediach w ostatnich la...

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANY KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE