fbpx
NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

Nierówności globalne dotykają miliardów ludzi, zmniejszając szanse na godne życie. Ograniczają podstawowe prawa człowieka takie, jak dostęp do edukacji czy opieki zdrowotnej. Poznanie przyczyn i skutków nierówności jest pierwszym krokiem w kierunku zmian. Konieczne jest podniesienie świadomości istnienia tego złożonego problemu. Jednym z miejsc, w których taką zmianę można zapoczątkować, jest szkoła.

Czemu nadszedł czas na to, by omawiać globalne nierówności w szkołach?

Czemu nadszedł czas na to, by omawiać globalne nierówności w szkołach?

Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Poniżej prezentujemy nasze cztery odpowiedzi o szerokim zakresie. Stanowią one próbę podsumowania głównych społecznych i dydaktycznych motywacji do uwzgłędnienia takich treści w szkole.
Nierówności globalne wczoraj, dzisiaj i jutro

Nierówności globalne wczoraj, dzisiaj i jutro

Mimo że, do pewnego stopnia, nierówności występowały na przestrzeni dziejów w prawie wszystkich grupach społecznych żyjących w obrębie jednego obszaru, kraju czy też imperium, zjawisko nierówności globalnych jest czymś względnie nowym. Mimo tego zdoł...
Jak uczyć o nierównościach globalnych - wskazówki i narzędzia edukacyjne projektu Get up and Goals!

Jak uczyć o nierównościach globalnych - wskazówki i narzędzia edukacyjne projektu Get up and Goals!

Prowadzenie zajęć na temat nierówności to trudne zadanie – pokazujemy uczniom świat, który nie jest sprawiedliwy, wskazujemy też, jak bardzo skrzywdzeni są w nim niektórzy ludzie. Dlaczego niektóre dzieci pracują na wysypisku śmieci albo w kopalniach...

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANY KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE