fbpx
NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Globalne nierówności ze względu na płeć biorą swój początek ze społecznych i kulturowych oczekiwań wobec kobiet i mężczyzn. Kluczowe jest osiągnięcie równości płci we wszystkich sferach życia. Przyczyni się to do zmniejszenia m.in. ubóstwa i umieralności dzieci oraz przybliży nas do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Szkoła może wspierać uczniów w krytycznym rozumieniu problemu nierówności ze względu na płeć oraz pomóc im podejmować odpowiednie działania w celu ich zmniejszenia. 

Wyjaśniamy, jak rozumiemy słowo „płeć”

Wyjaśniamy, jak rozumiemy słowo „płeć”

Zanim zaczniemy rozmawiać o płci, wyjaśnijmy sobie najpierw, że płeć kulturowa TO NIE TO SAMO co płeć biologiczna. Ta druga oznacza biologiczne różnice między mężczyznami i kobietami.
Czemu nadszedł czas na to, by omawiać kwestię nierówności ze względu w szkołach?

Czemu nadszedł czas na to, by omawiać kwestię nierówności ze względu w szkołach?

Jeżeli płeć jest zestawem cech, atrybutów psychologicznych postaw i zachowań uznawanych za właściwe dla mężczyzny czy kobiety jako istoty społecznej, oznacza to, że szkoła powinna zwracać uwagę na świadome postrzeganie własnych poglądów, oczekiwań i ...
Nierówność płci wczoraj, dzisiaj i jutro

Nierówność płci wczoraj, dzisiaj i jutro

Historia wielu krajów jest w dużej mierze historią patriarchalną. Oznacza to, że, także dzisiaj, władza, rozumiana jako posiadanie zasobów lub zajmowanie ważnych politycznie lub społecznie pozycji, spoczywa głównie w rękach mężczyzn. Istnieją także s...
JAK UCZYĆ O NIERÓWNOŚCIACH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – WSKAZÓWKI I NARZĘDZIA PROJEKTU GET UP AND GOALS!

JAK UCZYĆ O NIERÓWNOŚCIACH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – WSKAZÓWKI I NARZĘDZIA PROJEKTU GET UP AND GOALS!

Uczenie na temat płci kulturowej to między innymi pokazywanie sytuacji, w której jedna z płci może być dyskryminowana i sposobów walki z taką dyskryminacją. Ważne jest też dbanie o to, by samemu nie szufladkować i nie dyskryminować uczniów.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANY KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE